لوپ ابزاری جهت زوم و بزرگنمائی می باشد.
لوپ های مناسب تعمیرات الکترونیک در انواع مختلفی عرضه می گردد.
اولین نوع آن لوپ چشمی میباشد که در این نوع لوپ همانگونه که در عکس مشاهده می فرمائید ، برد الکترونیکی در زیرعدسی قرار گرفته و پس از تنظیم عدسی بر روی قسمت مورد نظر و شفاف شده آن قسمت در چشمی می توان تعمیرات مورد نظر و عیب یابی را بر روی برد انجام داد.
دومین نوع لوپ نوع ال سی دی دار است که در این لوپ کلیه عملیات همانند مورد قبلی می باشد ، لیکن عملیات بازبینی برد همانگونه که در شکل ملاحظه میفرمائید توسط ال سی دی انجام می گیرد. مزیت بسیار مهم این لوپ نسبت به نوع چشمی ، عدم خستگی چشم بدلیل جابجایی مداوم برد میباشد.