لیفتراک ها ماشین هایی هستند که از آنها برای جابجایی و انتقال استفاده میکنند .
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
ها بار را به طور عمودی بالا میبرند و آن را به صورت افقی منتقل می کند. در لیفتراکها شاخک ها بخشی هستند که بار روی آن ها قرار میگیرد.
شخصی که اقدام به راندن لیفتراک میکند باید گواهینامه مربوط به آن را دریافت کرده باشد و نکات فنی و ایمنی آن را کامل بداند و بشناسد.
قدرت و انرژی لیفتراک ها با موتور برقی تامین میشود.
این موتورها با سوخت های دیزلی و یا بنزینی کار میکنند.