منابع تغذیه خطی که به طور سنتی از دیرباز تولید و هم اکنون نیز در مدل هایی مدرن روانه بازار شده اند اخیرا در برابر رقیبی با نام منابع تغذیه سوئیچینگ قرار گرفته اند که انقلابی در منابع تغذیه ایجاد...