لوپ ابزاری جهت زوم و بزرگنمائی می باشد.
لوپ های مناسب تعمیرات الکترونیک در انواع مختلفی عرضه می گردد.
اولین نوع آن لوپ چشمی میباشد که در این نوع لوپ همانگونه که در عکس مشاهده می فرمائید ، برد...